Zakres działalności

Dzięki doświadczeniu w wieloletniej praktyce
zawodowej oferuję szeroki zakres usług, by pomóc
Ci rozwiązać każdy problem.

 

Leczenie zaburzeń nerwowych i psychicznych
u dorosłych i młodzieży, a w szczególności

 

Zaburzenia: lękowe, depresyjne, neurasteniczne, obsesyjno-kompulsywne, reaktywne

 

Zaburzenia psychiczne: schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, choroba afektywna jedno i dwubiegunowa, zaburzenia urojeniowe

 

Leczenie zaburzeń psychicznych charakterystycznych dla wieku starszego

Interwencja kryzysowa

 

Leczenie uzależnień; głównie od alkoholu

Oddziaływania psychoterapeutyczne w zakresie niezbędnym do skutecznego leczenia farmakologicznego

 

Wydawanie opinii psychiatrycznych w postępowaniach karnych i cywilnych

Ważne – przeczytaj zanim umówisz się na wizytę

W celu uniknięcia nieporozumień, niezbędna jest Twoja akceptacja następujących zasad, obowiązujących w moim gabinecie.

czas trwania każdej wizyty ustalany jest indywidualnie, jest to czas niezbędny dla postawienia prawidłowej diagnozy i zaordynowania skutecznego leczenia

leczenie w moim gabinecie jest skupione głównie
na farmakoterapii, oddziaływania psychoterapeutyczne mają zadanie wspomagające, obejmują elementy podejścia behawioralno-poznawczego

zwolnienia lekarskie wystawiam wyłącznie, gdy jest to uzasadnione względami terapeutycznymi, po rozpoznaniu zaburzeń, które uniemożliwiają pracę

zaświadczenia o stanie zdrowia wystawiam tylko dla chorych aktualnie leczonych, bądź po ukończonej terapii

przed wizytą w moim gabinecie zalecam kontakt
z psychologiem, co z reguły pomoże ocenić, czy w ogóle potrzebne jest leczenie psychiatryczne,

w przypadku braku możliwości przyjazdu na umówioną wizytę bądź spóźnienia, proszę o kontakt za pomocą SMS-a

Jeżeli akceptujesz powyższe zasady,
zapraszam na wizytę.

Doświadczenie

Wiedza

Anonimowość

Dogodne
terminy wizyt