Leczenie zaburzeń nerwowych i psychicznychu dorosłych i młodzieży, a w szczególności: 

Zaburzenia: lękowe, depresyjne, neurasteniczne, obsesyjno-kompulsywne, reaktywne,

Zaburzenia psychiczne: schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, choroba afektywna jedno i dwubiegunowa, zaburzenia urojeniowe,

Leczenie zaburzeń psychicznych charakterystycznych dla wieku starszego,

Interwencja kryzysowa,

Leczenie uzależnień; głównie od alkoholu,

Oddziaływania psychoterapeutyczne w zakresie niezbędnym do skutecznego leczenia farmakologicznego,

Wydawanie opinii psychiatrycznych w postępowaniach karnych i cywilnych.

Ważne – przeczytaj zanim umówisz się na wizytę

W celu uniknięcia nieporozumień, niezbędna jest Twoja akceptacja następujących zasad, obowiązujących w moim gabinecie.

czas trwania każdej wizyty ustalany jest indywidualnie, jest to czas niezbędny dla postawienia prawidłowej diagnozy i zaordynowania skutecznego leczenia,

leczenie w moim gabinecie jest skupione głównie na farmakoterapii, oddziaływania psychoterapeutyczne mają zadanie wspomagające, obejmują elementy podejścia behawioralno-poznawczego,

zwolnienia lekarskie wystawiam wyłącznie, gdy jest to uzasadnione względami terapeutycznymi , po rozpoznaniu zaburzeń, które uniemożliwiają pracę,

zaświadczenia o stanie zdrowia wystawiam tylko dla chorych aktualnie leczonych, bądź po ukończonej terapii,

przed wizytą w moim gabinecie zalecam kontakt z psychologiem, co z reguły pomoże ocenić, czy w ogóle potrzebne jest leczenie psychiatryczne,

w przypadku braku możliwości przyjazdu na umówioną wizytę bądź spóźnienia, proszę o kontakt za pomocą SMS-a,

Jeżeli akceptujesz powyższe zasady, zapraszam na wizytę.